Elektroniczna Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej

E-deklaracja

Korzystając z tego formularza możesz wygenerować deklarację.

E-Deklaracja

Wybierz placówkę, do której chcesz złozyc deklarację

Deklaracja składana do placówki:
Dane osobowe i adresowe

Informacje o deklaracji
Deklaracja wyboru Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Deklaracja wyboru Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Deklaracja wyboru Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej