Logowanie przy użyciu Karty Pacjenta


Dzięki powiązaniu konta z Kartą Pacjenta wydawaną w placówce uzykasz dostęp do wyników swoich badań.

Logowanie przy użyciu Karty Pacjenta

Wyniki badań pojedynczego zlecenia

Podaj kod zlecenia oraz nr PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku nr PESEL.

Wyniki badań pojedynczego zlecenia